Afdeling 1
Scope & Defensieclausule

(1) Voor de rechtsbetrekkingen die via deze internetwinkel tot stand zijn gekomen tussen de exploitant van de winkel (hierna “aanbieder” genoemd)
en haar klanten passen uitsluitend de volgende algemene voorwaarden toe
in de desbetreffende versie op het moment van bestellen.

(2) Afwijkende algemene voorwaarden van de klant worden afgewezen.

Afdeling 2
Tot vaststelling van het contract

(1) De aanbieding van de goederen in de internetwinkel vormt geen bindend aanbod van de leverancier om een koopovereenkomst te sluiten.
De klant wordt alleen gevraagd om een offerte in te dienen door een bestelling te plaatsen.

(2) Door de bestelling naar de internetwinkel te sturen, doet de klant een bindend aanbod
contract voor de goederen in het winkelwagentje. Door het indienen van de bestelling herkent de klant ook deze
voorwaarden als doorslaggevende factor voor de juridische relatie met de aanbieder alleen.

(3) De aanbieder bevestigt de ontvangst van de bestelling van de klant door een bevestigingsmail te sturen. Deze orderbevestiging
vormt nog geen aanvaarding van het contractaanbod door de aanbieder. Het is alleen bedoeld om de klant te informeren dat de bestelling
ontvangen door de aanbieder. De aanvaarding van de aanbieding van het contract geschiedt door de levering van de goederen of een uitdrukkelijke verklaring van aanvaarding.

Afdeling 3
Eigendom

De geleverde goederen blijven eigendom van de leverancier totdat de volledige betaling is verricht.

Afdeling 4
Looptijd

Betaling van de aankoopprijs is verschuldigd bij het sluiten van het contract.

Afdeling 5
Zorgen

(1) De garantierechten van de klant vallen onder de algemene wettelijke bepalingen, tenzij hieronder anders vermeld,
wordt bepaald. De bepaling in sectie 6 van deze Algemene Voorwaarden is van toepassing op schadeclaims van de klant tegen de aanbieder.

(2) De verjaringstermijn voor garantieclaims van de klant is 2 jaar voor consumenten in het geval van nieuw vervaardigde goederen, in het geval van gebruikte
Spullen 1 jaar. In vergelijking met ondernemers bedraagt de verjaringstermijn voor nieuw vervaardigde goederen en voor gebruikte goederen 1 jaar. Het bovenstaande
Verkorting van de verjaringstermijnen is niet van toepassing op schadeclaims van de klant als gevolg van letsel aan het leven, lichaam, gezondheid
schadeclaims als gevolg van het niet nakomen van essentiële contractuele verplichtingen. Essentiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming van de
nodig is om de doelstelling van de overeenkomst te bereiken, bijvoorbeeld de leverancier moet de goederen vrij van materiële en juridische gebreken aan de klant overhandigen en
eigendom ervan. Bovenstaande verlaging van de verjaringstermijnen is ook niet van toepassing op schadeclaims die voortvloeien uit een
opzettelijke of grove nalatigheid van de aanbieder, zijn wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten. Naar ondernemers
ook uitgesloten van de verkorting van de verjaringstermijnen is het recht van beroep overeenkomstig artikel 478 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB).

(2) Producten die door de klant worden “geïndividualiseerd”, d.w.z. aangepast aan hun eigen wensen, kunnen niet worden teruggeroepen of
worden beklaagd.

(3) In de aangeboden producten kunnen er altijd variaties in maten of kleuren zijn. Omdat we met verschillende bedrijven werken,
het is goed mogelijk voor Couple Packets om verschillende kleuren te leveren.
(4) Een garantie wordt door de aanbieder niet gedeclareerd.

Afdeling 6
Disclaimer

(1) Schadeclaims door de klant zijn uitgesloten, tenzij hieronder anders vermeld. De bovenstaande disclaimer
geldt ook voor de wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten van de aanbieder, indien de klant vorderingen tegen hen indient.
(2) Uitgesloten van de uitsluiting van de aansprakelijkheid die in punt 1 is vermeld, zijn schadeclaims als gevolg van levensverwonding,
van het orgaan, de gezondheid en de schadeclaims die voortvloeien uit de schending van essentiële contractuele verplichtingen. Essentiële contractuele verplichtingen zijn die
waarvan de vervulling noodzakelijk is om de doelstelling van de overeenkomst te bereiken, bijvoorbeeld de leverancier moet de klant de goederen zonder materiële en juridische gebreken verstrekken.
en om het eigendom ervan te verkrijgen. Ook uitgesloten van de disclaimer is aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een
opzettelijke of grove nalatigheid van de aanbieder, zijn wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten.

(3) Bepalingen van de Productaansprakelijkheidswet (ProdHaftG) blijven onaangetast

Afdeling 7
Verbod op toewijzing en verpanding

De toewijzing of verpanding van door de klant aan de aanbieder verschuldigde vorderingen of rechten is niet onderworpen aan de
aanbieder, tenzij de klant een gerechtvaardigd belang in de opdracht of verpanding bewijst.

Afdeling 8
Compensatie

De klant heeft alleen het recht om te verrekening als zijn vordering tot verrekening wettelijk is vastgesteld of onbetwist is.

Afdeling 9
Keuze van het recht en de plaats van de bevoegdheid

(1) Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing op de contractuele betrekkingen tussen de leverancier en de klant.
Uitgesloten van deze rechtskeuze zijn de verplichte regelgeving inzake consumentenbescherming van het land waar de klant gewoonlijk woonachtig is
Hsa. De toepassing van het VN-Verdrag inzake contracten voor het Verdrag inzake contracten in het kader van het Vn-Verdrag inzake contracten in het kader van het Vn-Verdrag inzake overeenkomsten voor

(2) De plaats van bevoegdheid voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen de klant en de leverancier is de statutaire zetel van de aanbieder, mits de
de klant is een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een speciaal publiekrechtsfonds.

Afdeling 10
Verderedelbaarheidsclausule

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden niet effectief is, wordt de geldigheid van de overige bepalingen
raakt niet aan.

Afdeling 11

Betaling per factuur en financiering

In samenwerking met Klarna AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij u de aankoop van facturen en de aankoop van termijnen
als betalingsoptie. Houd er rekening mee dat aankopen op factuur- en termijnaankoop alleen beschikbaar zijn voor consumenten en dat de betaling
aan Klarna.

Bill

Wanneer u bij Klarna koopt, krijgt u altijd eerst de goederen en heeft u altijd een betalingstermijn van 14 dagen.
De volledige algemene voorwaarden voor de aankoop van facturen voor leveringen naar Duitsland zijn hier te vinden en de volledige GTC voor de aankoop van facturen voor
Leveringen naar Oostenrijk zijn hierte vinden. De online shop brengt geen kosten in rekening bij de aankoop van een factuur bij Klarna.

Aankoop van een tarief

Met de financieringsdienst van Klarna u uw aankoop flexibel doen in maandelijkse termijnen van ten minste 1/24 van het totale bedrag
(ten minste € 6,95) of onder de voorwaarden anders vermeld in de kassier. Meer informatie over de aankoop van de afbetaling
inclusief de Algemene Voorwaarden en de Europese standaardinformatie voor consumentenkrediet, klik hier. Aankoop van een tarief
wordt alleen aangeboden voor Duitsland.

Privacybeleid

Klarna controleert en evalueert uw gegevens en onderhoudt een gegevensuitwisseling met andere bedrijven als er gerechtvaardigd belang en een
en economische informatiebureaus. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de
informatie in klarna’s regelgeving inzake gegevensbescherming voor Duitsland /Oostenrijk.

No products in the cart.