1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene nota’s

De volgende notities geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd worden. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming vindt u in ons privacybeleid onder deze tekst.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. Uw contactgegevens zijn te vinden in de opdruk van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Aan de ene kant worden uw gegevens verzameld door ons ervan te voorzien. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invoert in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer we de website bezoeken. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van paginaweergave). Het verzamelen van deze gegevens vindt automatisch plaats zodra u onze website betreedt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Sommige gegevens worden verzameld om ervoor te zorgen dat de website zonder fouten wordt geleverd. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft het recht om op elk moment gratis informatie te ontvangen over de herkomst, ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens aan te vragen. U te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in de opdruk staat voor verdere vragen over gegevensbescherming. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

2. Algemene nota’s en verplichte informatie

Privacy

De exploitanten van deze sites nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke regelgeving inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden diverse persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Het legt ook uit hoe en voor welk doel dit wordt gedaan.

We willen erop wijzen dat gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld bij het communiceren via e-mail) beveiligingslekken kan hebben. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verwerkingsverantwoordelijke op deze website is:

Fatma Gezer

Obere Münsterstraße 4

44575 Castrop-Rauxel

Telefoon: 02305/ 3096152

E-mail: info@meinearmbaender.de

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informeel bericht per e-mail aan ons is hiervoor voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking wordt uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking.

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schendingen van de gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit op het gebied van het gegevensbeschermingsrecht is de functionaris voor gegevensbescherming van de federale staat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van functionaris gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u op de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensportabiliteit

U heeft het recht om gegevens die wij verwerken automatisch te laten verwerken op basis van uw toestemming of in vervulling van een contract dat aan u of aan een derde partij in een gemeenschappelijk, machinaal leesbaar formaat wordt overgedragen. Als u de directe overdracht van de gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke aanvraagt, gebeurt dit alleen als dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of verzoeken die u ons als sitebeheerder stuurt, gebruikt deze site een SSL of/of TLS-encryptie. U een versleutelde verbinding herkennen door de adresregel van de browser te wijzigen van ‘http://’ naar ‘https://’ en door het vergrendelingspictogram in uw browserlijn.

Als SSL- of TLS-versleuteling is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u ons indient, niet door derden worden gelezen.

Versleutelde betalingstransacties op deze website

Indien er na het sluiten van een betaald contract een verplichting bestaat om ons uw betalingsgegevens te verstrekken (bijvoorbeeld rekeningnummer in geval van automatische incasso), zijn deze gegevens vereist voor de verwerking van betalingen.

Betalingstransacties via de gebruikelijke betaalmiddelen (Visa/MasterCard, automatische incasso) worden uitsluitend uitgevoerd via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. U een versleutelde verbinding herkennen door de adresregel van de browser te wijzigen van ‘http://’ naar ‘https://’ en door het vergrendelingspictogram in uw browserlijn.

In het geval van versleutelde communicatie kunnen uw betaalgegevens, die u ons doorstuurt, niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkeren, verwijderen

Binnen het toepassingsgebied van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u het recht om informatie vrij te maken over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht op rectificatie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. U te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in de opdruk staat voor verdere vragen over persoonsgegevens.

Verzet tegen reclame-e-mails

Tegen het gebruik van contactgegevens die worden gepubliceerd in het kader van de imprintverplichting voor het verzenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal wordt hierbij bezwaar gemaakt. De exploitanten van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-e-mails.

3. Het verzamelen van gegevens op onze website

Cookies

De websites maken soms gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden automatisch verwijderd na het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw apparaat staan totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen we uw browser herkennen de volgende keer dat u een bezoek brengt.

U uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het instellen van cookies en cookies alleen per geval toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en het automatisch verwijderen van cookies inschakelen wanneer de browser wordt gesloten. Bij het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde functies te bieden die u wilt gebruiken (bijvoorbeeld winkelwagenfunctie) worden berekend op basis van art. 1 verlicht. f GDPR. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijvoorbeeld cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in deze verklaring voor gegevensbescherming.

Serverlogboekbestanden

De aanbieder van de pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • URL van de verwijzer
  • Hostnaam van de toegangsmachine
  • Tijd van serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De basis voor gegevensverwerking is Art. 1 verlicht. f GDPR, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of pre-contractuele maatregelen mogelijk maakt.

Contact

Als u ons via het contactformulier vragen stuurt, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar verstrekt, bij ons opgeslagen voor de behandeling van het verzoek en in geval van vervolgvragen. We delen deze gegevens niet zonder uw toestemming.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens gebeurt daarom uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 sec. 1 lit. een GDPR). U deze toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informeel bericht per e-mail aan ons is hiervoor voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerking die tot de datum van intrekking worden uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag in te trekken of het doel voor gegevensopslag niet meer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen, met name bewaartermijnen, blijven onaangetast.

Registratie op deze website

U zich registreren op onze website om extra functies op de site te gebruiken. Wij gebruiken de gegevens die voor dit doel zijn ingevoerd alleen voor het gebruik van de desbetreffende aanbieding of dienst waarvoor u zich hebt geregistreerd. De tijdens de registratie gevraagde informatie moet volledig worden verstrekt. Anders weigeren we de registratie.

Voor belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld in het kader van de aanbieding of in het geval van technisch noodzakelijke wijzigingen, gebruiken we het e-mailadres dat op het moment van registratie is opgegeven om u op deze manier te informeren.

De verwerking van de gegevens die tijdens de registratie zijn ingevoerd, is gebaseerd op uw toestemming (art. 6 sec. 1 lit. een GDPR). U uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informeel bericht per e-mail aan ons is hiervoor voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerking die reeds heeft plaatsgevonden, blijft onaangetast door de intrekking.

De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, worden door ons opgeslagen zolang u op onze website bent geregistreerd en vervolgens worden verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Reactiefunctie op deze website

Voor de reactiefunctie op deze pagina wordt, naast uw opmerking, informatie opgeslagen over het moment waarop de opmerking wordt gemaakt, uw e-mailadres en, als u niet anoniem bericht, de door u gekozen gebruikersnaam opgeslagen.

Opslag van het IP-adres

Onze commentaarfunctie slaat de IP-adressen op van de gebruikers die opmerkingen schrijven. Aangezien we geen opmerkingen op onze site bekijken voordat we worden geactiveerd, hebben we deze gegevens nodig om actie te kunnen ondernemen tegen de auteur in geval van schendingen van de wet, zoals beledigingen of propaganda.

Opslagtijd van opmerkingen

De opmerkingen en de bijbehorende gegevens (bijvoorbeeld IP-adres) worden opgeslagen en blijven op onze website totdat de inhoud van de becommentariëring volledig is verwijderd of de opmerkingen om juridische redenen moeten worden verwijderd (bijvoorbeeld beledigende opmerkingen).

Rechtsgrondslag

De opmerkingen worden opgeslagen op basis van uw toestemming (art. 6 sec. 1 lit. een GDPR). U uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informeel bericht per e-mail aan ons is hiervoor voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerking die reeds heeft plaatsgevonden, blijft onaangetast door de intrekking.

Gegevensoverdracht op het moment van sluiting van het contract voor diensten en digitale inhoud

Wij verstrekken alleen persoonsgegevens door aan derden als dit nodig is in het kader van contractverwerking, bijvoorbeeld aan de kredietinstelling die belast is met de betalingsverwerking.

Verdere toezending van de gegevens zal niet plaatsvinden of alleen als u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor de verzending. Uw gegevens worden niet zonder uitdrukkelijke toestemming doorgegeven aan derden, bijvoorbeeld met het oog op reclame.

De basis voor gegevensverwerking is Art. 1 verlicht. b AVG, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of pre-contractuele maatregelen mogelijk maakt.

 

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics op onze website. Dit is een web analyse dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna alleen “Google” genoemd.

Door het EU-US Privacy Shield te certificeren

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google garandeert dat ook bij de verwerking van gegevens in de VS aan de eu-eisen inzake gegevensbescherming zal worden voldaan.

De Google Analytics-service wordt gebruikt om het gebruiksgedrag van onze website te analyseren. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 0. 1 verlicht. f) GDPR. Ons gerechtvaardigd belang ligt in de analyse, optimalisatie en economische werking van onze website.

Gebruik en gebruikersgerelateerde informatie, bijv. Het IP-adres, de locatie, de tijd of de frequentie van het bezoek aan onze website worden doorgegeven aan een Server van Google in de VS en daar opgeslagen. We gebruiken Google Analytics echter met de zogenaamde anonimiseringsfunctie. Met deze functie verkort Google zijn IP-adres binnen de EU of de EER al.

De op deze manier verzamelde gegevens worden opnieuw door Google gebruikt om ons een evaluatie te geven van het bezoek aan onze website en over de gebruiksactiviteiten daar. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt voor het leveren van andere diensten in verband met het gebruik van onze website en het gebruik van het internet.

Google zegt dat het uw IP-adres niet zal verbinden met andere gegevens. Daarnaast houdt Google

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners

verdere gegevensbeschermingsinformatie voor u beschikbaar is, bijv. mogelijkheden om het gebruik van gegevens te voorkomen.

Daarnaast biedt Google

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

een zogenaamde deactivering add-on en verdere informatie. Deze add-on kan worden geïnstalleerd met de populaire internetbrowsers en biedt u meer controle over de gegevens die Google verzamelt bij de toegang tot onze website. De add-on informeert het JavaScript (ga.js) van Google Analytics dat informatie over het bezoeken van onze website niet naar Google Analytics mag worden verzonden. Dit belet echter niet dat informatie naar ons of naar andere webanalyseservices wordt verzonden. Of en welke andere webanalysediensten door ons worden gebruikt, is natuurlijk ook te vinden in deze gegevensbeschermingsverklaring.

‘Google+’ sociale plug-in

Op onze website maken we gebruik van de plug-in van het sociale netwerk Google+ (‘Google Plus’). Google+ is een internetservice van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna alleen “Google” genoemd.

Door het EU-US Privacy Shield te certificeren

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google garandeert dat ook bij de verwerking van gegevens in de VS aan de eu-eisen inzake gegevensbescherming zal worden voldaan.

De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 0. 1 verlicht. f) GDPR. Ons gerechtvaardigd belang ligt in het verbeteren van de kwaliteit van onze website.

Google bewaart meer informatie over de mogelijke plug-ins en hun respectieve functies op

https://developers.google.com/+/web/

klaar voor jou.

Als de plug-in is opgeslagen op een van de pagina’s van onze website die u bezoekt, downloadt uw internetbrowser een afbeelding van de plug-in van de servers van Google in de VS. Om technische redenen is het noodzakelijk dat Google uw IP-adres verwerkt. Daarnaast worden ook de datum en het tijdstip van het bezoek aan onze website vastgelegd.

Als u bent ingelogd op Google terwijl u een van onze plug-inwebsites bezoekt, wordt de door de plug-in verzamelde informatie herkend door uw specifieke bezoek aan Google. Google kan de op deze manier verzamelde gegevens toewijzen aan uw persoonlijke gebruikersaccount. Dus als je, bijvoorbeeld, met behulp van de zogenaamde “Share”-knop van Google wordt deze informatie opgeslagen in uw Google-gebruikersaccount en, indien nodig, gepubliceerd via het platform van Google. Als u dit wilt voorkomen, moet u zich afmelden bij Google voordat u onze website bezoekt of de juiste instellingen in uw Google-gebruikersaccount plaatsen.

Google verstrekt meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens en uw rechten en bescherming in dit verband

https://policies.google.com/privacy

beschikbaar voor kennisgevingen van gegevensbescherming.

Google Maps

Op onze website gebruiken we Google Maps om onze locatie weer te geven en om routebeschrijvingen te creëren. Dit is een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna alleen “Google” genoemd.

Door het EU-US Privacy Shield te certificeren

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google garandeert dat ook bij de verwerking van gegevens in de VS aan de eu-eisen inzake gegevensbescherming zal worden voldaan.

Om de presentatie van bepaalde lettertypen op onze website mogelijk te maken, wordt een verbinding met de Server van Google in de V.S. tot stand gebracht wanneer het toegang tot onze website.

Als u toegang krijgt tot het In onze website geïntegreerde Google Maps-component, slaat Google een cookie op uw apparaat op via uw internetbrowser. Om onze locatie te bekijken en een routebeschrijving te maken, worden uw gebruikersinstellingen en gegevens verwerkt. We kunnen niet uitsluiten dat Google servers in de Verenigde Staten zal gebruiken.

De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 0. 1 verlicht. f) GDPR. Ons gerechtvaardigd belang ligt in het optimaliseren van de functionaliteit van onze website.

Door op deze manier verbinding te maken met Google, kan Google bepalen vanaf welke website uw verzoek is verzonden en naar welk IP-adres de routebeschrijving moet worden verzonden.

Als u het niet eens bent met deze verwerking, heeft u de mogelijkheid om de installatie van cookies te voorkomen door de juiste instellingen in uw internetbrowser. Details zijn te vinden onder het item “Cookies” hierboven.

Daarnaast vindt het gebruik van Google Maps en de informatie die via Google Maps wordt verkregen plaats in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden van Google https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=de en de algemene voorwaarden voor Google Maps https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Daarnaast biedt Google

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

meer informatie.

Google reCAPTCHA

Op onze website gebruiken we Google reCAPTCHA om interacties op onze website te controleren en te vermijden via geautomatiseerde toegangen, bijvoorbeeld. door zogenaamde bots. Dit is een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna alleen “Google” genoemd.

Door het EU-US Privacy Shield te certificeren

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google garandeert dat ook bij de verwerking van gegevens in de VS aan de eu-eisen inzake gegevensbescherming zal worden voldaan.

Via deze dienst kan Google bepalen vanaf welke website een verzoek wordt verzonden en vanaf welk IP-adres u de zogenaamde reCAPTCHA-invoerbox gebruikt. Naast uw IP-adres kan Google andere informatie verzamelen die nodig is voor de levering en garantie van deze service.

De rechtsgrondslag is Art. f) GDPR. Ons gerechtvaardigd belang ligt in de veiligheid van onze website en in het voorkomen van ongewenste, geautomatiseerde toegangen in de vorm van spam of iets dergelijks.

Google biedt op

https://policies.google.com/privacy

meer informatie over de algemene afhandeling van uw gebruikersgegevens.

Google-lettertypen

Op onze website gebruiken we Google Fonts om externe lettertypen weer te geven. Dit is een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna alleen “Google” genoemd.

Door het EU-US Privacy Shield te certificeren

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google garandeert dat ook bij de verwerking van gegevens in de VS aan de eu-eisen inzake gegevensbescherming zal worden voldaan.

Om de presentatie van bepaalde lettertypen op onze website mogelijk te maken, wordt een verbinding met de Server van Google in de V.S. tot stand gebracht wanneer het toegang tot onze website.

De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 0. 1 verlicht. f) GDPR. Ons gerechtvaardigd belang ligt in de optimalisatie en economische werking van onze website.

Door verbinding te maken met Google toen we onze website hebben bezocht, kan Google bepalen vanaf welke website uw verzoek is verzonden en naar welk IP-adres de presentatie van het lettertype moet worden verzonden.

Google biedt op

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

informatie, met name over de mogelijkheden om het gebruik van gegevens te voorkomen.

“Facebook” sociale plug-in

In onze website maken we gebruik van de plug-in van het sociale netwerk Facebook. Facebook is een internetservice van facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. In de EU wordt deze dienst opnieuw uitgevoerd door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland, die beide alleen “Facebook” worden genoemd.

Door het EU-US Privacy Shield te certificeren

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Facebook garandeert dat ook bij de verwerking van gegevens in de VS aan de eu-eisen voor gegevensbescherming zal worden voldaan.

De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 0. 1 verlicht. f) GDPR. Ons gerechtvaardigd belang ligt in het verbeteren van de kwaliteit van onze website.

Meer informatie over de mogelijke plug-ins en over hun respectievelijke functies vindt u op Facebook onder

https://developers.facebook.com/docs/plugins/

klaar voor jou.

Als de plug-in is opgeslagen op een van de pagina’s van onze website die u bezoekt, downloadt uw internetbrowser een weergave van de plug-in van de Facebook-servers in de VS. Om technische redenen is het noodzakelijk dat Facebook uw IP-adres verwerkt. Daarnaast worden ook de datum en het tijdstip van het bezoek aan onze website vastgelegd.

Als je bent ingelogd op Facebook terwijl je een van onze plug-inwebsites bezoekt, wordt de door de plug-in verzamelde informatie herkend door je specifieke bezoek aan Facebook. Facebook kan de op deze manier verzamelde informatie toewijzen aan je persoonlijke gebruikersaccount. Dus als je, bijvoorbeeld, gebruik maken van de zogenaamde “Like” knop van Facebook, zal deze informatie worden opgeslagen in uw Facebook-gebruikersaccount en, indien nodig, gepubliceerd via het Facebook-platform. Als je dit wilt voorkomen, moet je je afmelden bij Facebook voordat je onze website bezoekt of voorkomen dat het laden van de Facebook-plug-in wordt geblokkeerd door een add-on te gebruiken voor je internetbrowser.

Facebook verstrekt meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens en uw rechten en bescherming in dit verband,

https://www.facebook.com/policy.php

beschikbaar voor kennisgevingen van gegevensbescherming.

“Twitter” sociale plug-in

In onze website maken we gebruik van de plug-in van het sociale netwerk Twitter. Twitter is een internetservice van Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA, hierna alleen “Twitter” genoemd.

Door het EU-US Privacy Shield te certificeren

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

Twitter garandeert dat ook bij de verwerking van gegevens in de VS aan de eu-eisen voor gegevensbescherming zal worden voldaan.

De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 0. 1 verlicht. f) GDPR. Ons gerechtvaardigd belang ligt in het verbeteren van de kwaliteit van onze website.

Als de plug-in is opgeslagen op een van de pagina’s van onze website die u bezoekt, downloadt uw internetbrowser een weergave van de plug-in van de Twitter-servers in de VS. Om technische redenen is het noodzakelijk dat Twitter uw IP-adres verwerkt. Daarnaast worden ook de datum en het tijdstip van het bezoek aan onze website vastgelegd.

Als u bent ingelogd op Twitter terwijl u een van onze plug-in website bezoekt, wordt de informatie die door de plug-in wordt verzameld, herkend door uw specifieke bezoek aan Twitter. Twitter kan de op deze manier verzamelde informatie toewijzen aan uw persoonlijke gebruikersaccount. Dus als je, bijvoorbeeld, gebruik maken van de zogenaamde “share” knop van Twitter, zal deze informatie worden opgeslagen in uw Twitter-gebruikersaccount en, indien nodig, gepubliceerd via het Twitter-platform. Als je dit wilt voorkomen, moet je je afmelden bij Twitter voordat je onze website bezoekt of de juiste instellingen in je Twitter-account plaatsen.

Twitter verstrekt verdere informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens, alsmede over uw rechten en bescherming in dit verband,

https://twitter.com/privacy

beschikbaar voor kennisgevingen van gegevensbescherming.

Youtube

We gebruiken YouTube op onze website. Dit is een videoportal van YouTube LLC., 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, hierna alleen “YouTube” genoemd.

YouTube is een dochteronderneming van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna alleen “Google” genoemd.

Door het EU-US Privacy Shield te certificeren

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google, en dus zijn dochteronderneming YouTube, garandeert dat ook bij de verwerking van gegevens in de VS aan de eu-eisen inzake gegevensbescherming zal worden voldaan.

We gebruiken YouTube in combinatie met de functie ‘Geavanceerde privacymodus’ waarmee je video’s bekijken. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 0. 1 verlicht. f) GDPR. Ons gerechtvaardigd belang ligt in het verbeteren van de kwaliteit van onze website. Volgens YouTube betekent de functie ‘Geavanceerde privacymodus’ dat de onderstaande gegevens alleen naar de YouTube-server worden verzonden als je daadwerkelijk een video start.

Zonder dit ‘Geavanceerde privacybeleid’ wordt een verbinding met de YouTube-server in de Verenigde Staten tot stand gebracht zodra u een van onze websites bezoekt waar een YouTube-video is ingesloten.

Deze verbinding is noodzakelijk om de betreffende video via uw internetbrowser weer op onze website te kunnen tonen. In de loop van deze, YouTube zal opnemen en verwerken ten minste uw IP-adres, de datum en tijd en de website die u bezoekt. Daarnaast wordt een verbinding tot stand gebracht met het advertentienetwerk “DoubleClick” van Google.

Als je tegelijkertijd bent aangemeld bij YouTube, wijst YouTube de verbindingsgegevens toe aan je YouTube-account. Als je dit wilt voorkomen, moet je je afmelden bij YouTube voordat je onze website bezoekt of de juiste instellingen in je YouTube-gebruikersaccount plaatsen.

Met het oog op functionaliteit en voor de analyse van het gebruiksgedrag slaat YouTube permanent cookies via uw internetbrowser op uw terminal. Als u het niet eens bent met deze verwerking, heeft u de mogelijkheid om de opslag van cookies te voorkomen door een instelling in uw internetbrowser. Zie hierboven ‘Cookies’.

Google verstrekt meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens en uw rechten en bescherming in dit verband

https://policies.google.com/privacy

beschikbaar voor kennisgevingen van gegevensbescherming.

Google AdWords met conversietracking

Op onze website maken we gebruik van de advertentiecomponent Google AdWords en de zogenaamde conversietracking. Dit is een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna alleen “Google” genoemd.

Door het EU-US Privacy Shield te certificeren

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google garandeert dat ook bij de verwerking van gegevens in de VS aan de eu-eisen inzake gegevensbescherming zal worden voldaan.

We gebruiken conversietracking om ons aanbod te targeten. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 0. 1 verlicht. f) GDPR. Ons gerechtvaardigd belang ligt in de analyse, optimalisatie en economische werking van onze website.

Als u op een advertentie van Google klikt, slaat de door ons gebruikte conversietracking een cookie op uw apparaat op. Deze zogenaamde conversiecookies verlopen met het verstrijken van 30 dagen en zijn niet voor uw persoonlijke identificatie.

Als de cookie nog steeds geldig is en u een bepaalde pagina van onze website bezoekt, kunnen zowel wij als Google evalueren dat u op een van onze advertenties op Google hebt geklikt en dat u vervolgens bent doorgestuurd naar onze website.

Op basis van de op deze manier verkregen informatie maakt Google een statistiek over ons bezoek aan onze website. Daarnaast ontvangen we informatie over het aantal gebruikers dat op onze advertentie(s) heeft geklikt en over de pagina’s van onze website die vervolgens worden geopend. Wij, noch derden die ook Google AdWords gebruiken, kunnen u echter op deze manier identificeren.

U ook de installatie van cookies voorkomen of beperken door de juiste instellingen van uw internetbrowser. Tegelijkertijd u cookies verwijderen die al op elk gewenst moment zijn opgeslagen. De stappen en maatregelen die hiervoor nodig zijn, zijn echter afhankelijk van uw specifieke internetbrowser. Als u vragen heeft, u gebruik maken van de Help-functie of documentatie van uw internetbrowser of contact opnemen met de fabrikant of ondersteuning.

Google biedt ook

https://services.google.com/sitestats/de.html

http://www.google.com/policies/technologies/ads/

http://www.google.de/policies/privacy/

meer informatie over dit onderwerp, met name over de mogelijkheden om het gebruik van gegevens te voorkomen.

Google AdSense

Op onze website gebruiken we Google AdSense om advertenties te integreren. Dit is een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna alleen “Google” genoemd.

Door het EU-US Privacy Shield te certificeren

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google garandeert dat ook bij de verwerking van gegevens in de VS aan de eu-eisen inzake gegevensbescherming zal worden voldaan.

Google AdSense slaat cookies en zogenaamde webbakens op uw apparaat op via uw internetbrowser. Op deze manier stelt Google ons in staat om uw gebruik van onze website te analyseren. De op deze manier verzamelde informatie wordt naar Google in de VS verzonden naast uw IP-adres en de advertentie-indelingen die aan u worden weergegeven en daar worden opgeslagen. Google kan deze informatie ook delen met aannemers. Google verklaart echter dat uw IP-adres niet wordt samengevoegd met andere gegevens van u.

De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 0. 1 verlicht. f) GDPR. Ons gerechtvaardigd belang ligt in de analyse, optimalisatie en economische werking van onze website.

Als u het niet eens bent met deze verwerking, heeft u de mogelijkheid om de installatie van cookies te voorkomen door de juiste instellingen in uw internetbrowser. Details zijn te vinden onder het item “Cookies” hierboven.

Daarnaast biedt Google

https://policies.google.com/privacy

https://adssettings.google.com/authenticated

informatie, met name over de mogelijkheden om het gebruik van gegevens te voorkomen.

4. Sociale media

Inhoud delen via plug-ins (Facebook, Google+1, Twitter & Co.)

De inhoud op onze pagina’s kan worden gedeeld in sociale netwerken zoals Facebook, Twitter of Google+ in overeenstemming met gegevensbescherming. Deze pagina maakt gebruik van de eRecht24 Safe Sharing Tool. Deze tool legt geen direct contact tussen de netwerken en gebruikers totdat de gebruiker actief op een van deze knoppen klikt.

Deze tool draagt niet automatisch gebruikersgegevens over naar de exploitanten van deze platforms. Als de gebruiker is ingelogd op een van de sociale netwerken, verschijnt er een informatievenster wanneer u de sociale knoppen van Facebook, Google+1, Twitter & Co gebruikt waarin de gebruiker de tekst kan bevestigen voordat hij wordt verzonden.

Onze gebruikers kunnen de inhoud van deze site delen in overeenstemming met gegevensbescherming op sociale netwerken zonder volledige surfprofielen te maken door de exploitanten van de netwerken.

5. Analysetools en reclame

WordPress-statistieken

Deze website maakt gebruik van de WordPress tool Stats om de toegang van bezoekers statistisch te evalueren. De provider is Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, VS.

WordPress Stats maakt gebruik van cookies die op uw computer zijn opgeslagen en maken een analyse van het gebruik van de website mogelijk. De informatie die door de cookies wordt gegenereerd over het gebruik van onze website wordt opgeslagen op servers in de VS. Uw IP-adres wordt geanonimiseerd na verwerking en vóór opslag.

“WordPress stats” cookies blijven op uw apparaat totdat u ze verwijdert.

De opslag van “WordPress Stats” cookies is gebaseerd op art. 1 verlicht. f GDPR. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de geanonimiseerde analyse van het gedrag van gebruikers om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

U uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het instellen van cookies en cookies alleen per geval toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en het automatisch verwijderen van cookies inschakelen wanneer de browser wordt gesloten. Bij het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

U bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens voor de toekomst door op deze link te klikken door een opt-out cookie in te stellen in uw browser: https://www.quantcast.com/opt-out/.

Als u de cookies op uw computer verwijdert, moet u de opt-out cookie opnieuw instellen.

Google reCAPTCHA

We gebruiken “Google reCAPTCHA” (hierna “reCAPTCHA” genoemd) op onze websites. De provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

Het doel van reCAPTCHA is om te controleren of de gegevensinvoer op onze websites (bijvoorbeeld in een contactformulier) wordt uitgevoerd door een mens of door een geautomatiseerd programma. ReCAPTCHA analyseert hiervoor het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse start automatisch zodra de websitebezoeker de website binnenkomt. Voor analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijvoorbeeld IP-adres, verblijfsduur van de websitebezoeker op de website of muisbewegingen van de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA analyses draaien volledig op de achtergrond. Bezoekers van de site wordt niet geadviseerd dat er een analyse plaatsvindt.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 4, van de Europese gegevensbescherming.3 1 verlicht. f GDPR. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het beschermen van haar web aanbiedingen tegen misbruik geautomatiseerde spionage en spam.

Zie voor meer informatie over google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google de volgende links: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

6. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Als u de nieuwsbrief op de website wilt ontvangen, vragen wij u om een e-mailadres en informatie te verstrekken waarmee wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De verwerking van de gegevens die in het registratieformulier van de nieuwsbrief zijn ingevoerd, gebeurt uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 sec. 1 lit. een GDPR). U uw toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het versturen van de nieuwsbrief op elk gewenst moment intrekken, bijvoorbeeld via de link Afmelden in de nieuwsbrief. De wettigheid van de gegevensverwerking die reeds heeft plaatsgevonden, blijft onaangetast door de intrekking.

De gegevens die u bij ons hebt opgeslagen met het oog op het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat u uit de nieuwsbrief wordt verzonden en verwijderd nadat de nieuwsbrief is afgemeld. Gegevens die voor andere doeleinden zijn opgeslagen (bijvoorbeeld e-mailadressen voor het ledengebied) blijven hierdoor onaangetast.

7. Plug-ins en gereedschappen

Youtube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de door Google beheerde YouTube-site. De site wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Wanneer u een van onze sites bezoekt die zijn uitgerust met een YouTube-plug-in, wordt een verbinding gemaakt met de youtube servers. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina’s je hebt bezocht.

Als je bent aangemeld bij je YouTube-account, kun je YouTube toestaan om je surfgedrag rechtstreeks aan je persoonlijke profiel te koppelen. Je dit voorkomen door je af te melden bij je YouTube-account.

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, onder c). 1 verlicht. f GDPR.

Zie het privacybeleid van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacyvoor meer informatie over de manier waarop u met gebruikersgegevens omgaat.

Vimeo

Onze website maakt gebruik van plugins van de video portal Vimeo. De aanbieder is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Wanneer u een van onze pagina’s bezoekt die zijn uitgerust met een Vimeo-plug-in, wordt een verbinding met de servers van Vimeo tot stand gebracht. De Vimeo server wordt geïnformeerd welke van onze pagina’s u hebt bezocht. Vimeo verkrijgt ook uw IP-adres. Dit geldt ook als u niet bent ingelogd op Vimeo of geen account heeft bij Vimeo. De door Vimeo verzamelde informatie wordt doorgegeven aan de Vimeo-server in de Verenigde Staten.

Als je bent ingelogd op je Vimeo-account, kun je Vimeo toestaan om je surfgedrag rechtstreeks toe te wijzen aan je persoonlijke profiel. Dit kan voorkomen door je aan te melden bij je Vimeo-account.

Zie het privacybeleid van Vimeo op: https://vimeo.com/privacyvoor meer informatie over de omweg met gebruikersgegevens.

Google-weblettertypen

Deze pagina maakt gebruik van zogenaamde weblettertypen die door Google worden verstrekt om een uniforme weergave van lettertypen te bieden. Wanneer u een pagina bezoekt, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in hun browsercache om tekst en lettertypen correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Dit zal Google ervan bewust maken dat onze website is geopend via uw IP-adres. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, onder c). 1 verlicht. f GDPR.

Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype gebruikt door uw computer.

Zie https://developers.google.com/fonts/faq en het privacybeleid van Google voor meer informatie over Google Web Fonts: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Deze pagina maakt gebruik van de kaartservice Google Maps via een API. De provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Om de functies van Google Maps te gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal overgedragen naar en opgeslagen door een Server van Google in de VS. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en in een eenvoudige zoektocht naar de plaatsen die door ons op de website worden aangegeven. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, onder c). 1 verlicht. f GDPR.

Zie het privacybeleid van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/voor meer informatie over de manier waarop u met gebruikersgegevens omgaat.

8. Betalingsprovider

Paypal

Op onze website bieden wij onder andere betaling aan via PayPal. Deze betaaldienst wordt geleverd door PayPal (Europe) S.A.R.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna “PayPal” genoemd).

Als u de betaling via PayPal selecteert, worden de betalingsgegevens die u invoert, verzonden naar PayPal.

De doorgifte van uw gegevens naar PayPal is gebaseerd op art. 1 verlicht. een GDPR (toestemming) en art. 1 verlicht. b GDPR (verwerking voor de uitvoering van een contract). U hebt de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking op elk gewenst moment in te trekken. Intrekking heeft geen invloed op de effectiviteit van gegevensverwerking in het verleden.

No products in the cart.