Terugtrekking

U heeft het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van reden uit dit contract te trekken. Het herroepingsrecht bestaat niet voor de volgende contracten:

Contracten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bestemming door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.

BELANGRIJK: Neem contact met ons op voordat u het terugst. Alle producten die op verzoek van de klant individueel zijn vervaardigd, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

De wachttijd is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons (mijn armbanden) via een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te stellen van uw beslissing om zich uit dit contract terug te trekken. U het bijgevoegde modelopnameformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht.

U uw aangifte elektronisch invullen en indienen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt, wordt u onmiddellijk een bevestiging van ontvangst van een dergelijke intrekking (bijvoorbeeld per e-mail) toegezonden.

Om aan de wachttijd te voldoen, volstaat het dat u vóór het verstrijken van de wachttijd de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht toestuurt.

Gevolgen van intrekking

Als u zich uit dit contract terugtrekt, vergoeden wij u alle van u ontvangen betalingen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), zonder bekendgemaakt en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop we een melding ontvangen van uw intrekking van dit contract.

Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel als u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders hebt ingestemd; in geen geval worden er kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling.

We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat eerder is.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk veertien dagen na de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de intrekking van dit contract, onmiddellijk hebben. De deadline wordt gehaald als u de goederen vóór het verstrijken van de periode van veertien dagen verzendt.

U draagt de directe kosten van het retourneren van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor enig waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet nodig zijn voor het controleren van de aard, de kenmerken en de werking van de goederen.

Formulier voor het opweeenentrekken van monsters

(Als je het contract wilt opzeggen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

Gaat naar:

Mijn armbanden

Obere Münsterstraße 4

D-44575 Castrop-Rauxel

Dit adres wordt NIET gebruikt om de items terug te sturen – > neem contact op met ons ondersteuningsteam: (info@meinearmbaender.de)

– I/wij (*) trekken hierbij de door mij/ons gesloten overeenkomst in voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verrichten van de volgende dienst (*)

– Besteld op (*)/ontvangen op (*)

– Naam van de consument(en)

– Adres van de consument(s)

– Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van communicatie op papier)

– Datum

(*) Onjuiste verwijdering.

No products in the cart.